Wat is een beëdigde vertaling?

In bepaalde gevallen is er een beëdigde vertaling vereist. Meestal zijn dit vertalingen van officiële documenten, zoals huwelijksakten, diploma’s, gerechtelijke uitspraken enz. Een beëdigde vertaling bevat een ondertekende verklaring dat de vertaling accuraat en volledig is, de zogenaamde eed. De vertaling en eed worden aan het origineel gehecht en worden door de vertaler gestempeld en ondertekend.

Beëdigd vertalers hebben meestal een universitaire opleiding in hun werktaal of -talen en beheersen verschillende vertaalvaardigheden. Alleen een vertaler die bij een rechtbank de eed heeft afgelegd en bevoegd is om vertalingen van officiële documenten te maken, kan een beëdigde vertaling uitgeven.

Afhankelijk van land of situatie kan een apostilleverklaring noodzakelijk zijn. De apostille is een stempel (of sticker) van de rechtbank op een officieel document, die aantoont dat de handtekening op het document echt is. Met die stempel is het document geldig in het buitenland. Documenten die bedoeld zijn voor de overheid of officiële instanties moeten in veel gevallen beëdigd zijn.

In 1989 ben ik beëdigd als vertaler Frans <> Nederlands aan de arrondissementsrechtbank van Haarlem. In 1997 heb ik de eed afgelegd voor de arrondissementsrechtbank van Amsterdam en werd ik beëdigd vertaalster Engels <>Nederlands. In 2018 ben ik beëdigd als vertaalster Frans <> Nederlands aan het Hooggerechtshof van Luxemburg.