Mijn naam is Nienke Groenendijk en ik ben freelance vertaler, ondertitelaar en copywriter. Ik vertaal vanuit het Frans en Engels in het Nederlands. Na het behalen van mijn doctoraalexamen Franse taal- en letterkunde (UvA, 1980) heb ik een vertaalopleiding Engels gevolgd.

Ik heb vele jaren ervaring als (beëdigd) vertaler, ondertitelaar, copywriter en docent. Daarnaast heb ik vele cursussen en bijscholingen gevolgd, vooral op het gebied van financieel-economische, medische en juridische teksten. Het zwaartepunt ligt hierbij op beleggingsfondsen, beleggersinformatie en contracten. In 1980 heb ik mijn eerstegraads lesbevoegdheid behaald aan de Universiteit van Amsterdam.

Ik ben oud-voorzitter en erelid van de Vereniging Zelfstandige Vertalers (VZV) en lid van de Luxemburgse vertalersvereniging ALTI. In Nederland sta ik ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) onder nummer 156.
In 2018 ben ik beëdigd als tolk-vertaler Frans <>-Nederlands bij het Hooggerechtshof in Luxembourg.

Profiel
Klik hier voor mijn profiel op LinkedIn